logo ritualpamyt.ru RITUALPAMYT.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen t'azisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala "obrazovy manifest" avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

70 RUR

похожие

Подробнее

L'udo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen t'azisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala "obrazovy manifest" avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori d'alsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

114 RUR

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou "ducha" slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vzt'ah к vidieckej tematike.

60 RUR

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vzt'ahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit', ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

322 RUR

похожие

Подробнее

Stephen Goldin Mordestwa Obcych


Deborah Rabinowitz jest agentem literackim. Podróżuje do obcych światów za pomocą wirtualnej rzeczywistości i sprzedaje prawa autorskie książek z Ziemi w celu opublikowania ich na innych planetach. Ale gdy jeden z mieszkańców obcego świata zostaje zamordowany na jej oczach, nie może powstrzymać się od zaangażowania się i rozwiązywania sprawy morderstwa. Następnie, gdy jej stary przyjaciel zostaje oskarżony o morderstwo na innym świecie, Deborah musi rozwikłać także ten przypadek. Chociaż podróże fizyczne pomiędzy gwiazdami są niemożliwe ze względu na ogromne odległości ich dzielące, komunikacja jest natychmiastowa. Istnieje kilka różnych sposobów, aby odwiedzić obce światy: wirtuując (używając wirtualnej rzeczywistości do projekcji obrazów) lub teleprezentując się (korzystając z teleprezentacji do sterowania ciał robotów na innej planecie). Jest nawet możliwym prowadzenie w ten sposób handlu, licencjonowanie praw do książek, dzieł sztuki, wynalazków i innej własności intelektualnej. Deborah Rabinowitz jest agentem literackim. Wirtuuje do obcych światów i sprzedaje prawa autorskie do książek powstałych na Ziemi. Ale gdy jeden z mieszkańców obcego świata zostaje zamordowany na jej oczach, nie może powstrzymać się od zaangażowania się i rozwiązywania sprawy tego morderstwa. Następnie, gdy stary jej przyjaciel zostaje oskarżony o morderstwo na innym świecie, Deborah staje się jego prawnikiem i broni swojego przyjaciela przed kangurzym sądem, rozwiązując także zagadkę tej zbrodni.

266.86 RUR

похожие

Подробнее

Veronica Larsson Seks dla początkujących. Lekcje seksu niego i dla niej


Wskazówki dotyczące seksu dla początkujących. Czego można się spodziewać po raz pierwszy? Jak zacząć. Czy to bolesne? Szanse na ciążę. Kobiecy orgazm. Pozy dla początkujących. Zabawki erotyczne «na imbryczki». I wiele więcej.Instrukcje, zasady dotyczące seksu dla facetów i dziewcząt. Właściwy początek seksu i właściwe życie seksualne.

196 RUR

похожие

Подробнее

NA-KD Длинное платье


креп, атлас, завязки, одноцветное изделие, v-образный вырез, рукава длиной ¾, без карманов, внутренняя комбинация, платье

4490 RUR

NA-KD Длинное платье похожие

Подробнее

NA-KD Pубашка


атлас, рюши, одноцветное изделие, застежка спереди, пуговицы, длинные рукава, v-образный вырез, без карманов

4050 RUR

NA-KD Pубашка похожие

Подробнее

NA-KD Свитер


вязаное изделие, без аппликаций, одноцветное изделие, v-образный вырез, легкий трикотаж, длинные рукава, без карманов, стрейч

3700 RUR

NA-KD Свитер похожие

Подробнее

Bruer E., Schimmrich K. Foto. Kino. Optik


Foto. Kino. Optik

200 RUR

похожие

Подробнее

Ivan Vazov V lonoto na Rila

Ivan Vazov V tsarstvo na samodivite

Natalia Patratskaya Szmaragdowy magik. Proza po polsku


Marina i mistrzowie szybko dotarli do mieszkania Martina. Panie zaproponowały Lizce Zelenaya takie usługi, które zdjęła z łóżka w tym czasie, a Marina zabrała ją do salonu piękności na około cztery godziny. Marina przyjechała do Martina z dużą ilością produktów. Gdy golił się i zmieniał ubrania, ustawiła stół na kółkach, obok którego stał już czysty i uroczy młody człowiek.

120 RUR

похожие

Подробнее

Bluetooth пульт Palmexx PX/BT-GAME-FOTO Black

Luigi Passarelli Nevoľník


V blízkej povojnovej budúcnosti vstupuje nový plnoletý jedinec do programu Price, nového systému spoločnosti, ktorý je prístupný pre dospelé osoby. Chlapec stretne ženu, ktorá mu otvorí nové životné perspektívy. Program Price je systém riadenia spoločnosti založený na digitálnych kreditoch. Každý dospelý jedinec je vybavený mikročipom, na ktorý sa nabijú kredity v závislosti na účasti na sociálnom živote. Odmeňovanie hodnotných činností poskytuje pripísanie prémiových kreditov a to umožňuje užívať si život v súlade s vlastným profilom. Každá osoba s mikročipom je k dispozícii, aby prejavila vlastnú hodnotu v živote s cieľom prežiť a dosiahnuť správnu odmenu podľa svojej príslušnosti. Ivano sa v tejto panoráme nachádza v ťažkej a alternatívnej situácii s obmedzenými možnosťami voľby, je nútený účtovať s tými, ktorí stvorili kreditový systém a výšku odmeny za jednotlivé činnosti.

177.66 RUR

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Rzym: Ludzie Odrodzenia


Naklad Ksiegarni H.Altenberga, Lwow, 1911. Издательский переплет, состояние хорошее. Переплет: твердый, формат: увеличенный. Pagorki albanskie sa najdalej ku morzu wysunieta grupa gor Sabinskich, ktorych lancuch panuje nad Rzymem i Kampania. Stojac na jednem z tych wzgorz, czy to w Castel Gandolfo, czy na balkonie willi Aldobrandini we Frascati, ma sie, przepyszny widok na Kampanie, i obejmuje wzrokiem ow najbardziej moze zajmujacy w Europie plac boju, na ktorym rozne ludy krwawe walki staczaly, rozmaite cywilizacye sie, ze soba spieraly i wrogie sobie religie wywieszaly sztandary zwycieskie. W dali wstega blyszczacego w sloncu morza, przed nami sciele sie, plaszczyzna, a w posrod niej owa Roma, о ktorej powiedziano kilka slow przepieknych. Издание не подлежит вывозу за пределы Российской Федерации.

8000 RUR

похожие

Подробнее

Берардино Нарделла Jak W Prosty Sposób Spełnić Dowolne Pragnienie


Książka o charakterze podręcznika, która opisuje metody pozwalające na realizację własnych pragnień. Ukryłeś swoje pragnienia głęboko na dnie serca? Chciałbyś je spełnić? Jesteś ciekawy jak udało mi się zrealizować moje? Jeśli nie masz żadnych pragnień, ta książka nie jest dla Ciebie. Wyobraź sobie, że istnieje sposób na realizację Twoich najskrytszych marzeń i jak może on odmienić Twoje życie. Jeśli podobnie jak ja masz ukryte pragnienia których nigdy wcześniej nie udało Ci się zrealizować, jeśli również jesteś zmęczony swoim życiem pozbawionym niespodzianek i radości, w tym niezwykle praktycznym poradniku znajdziesz kilka prostych sposobów za pomocą których urzeczywistnisz swoje pragnienia. Bez względu na to czy nie udaje Ci się w życiu, czy odniosłeś sukces ale ciągle czujesz w środku nieokreśloną pustkę, ta książka uzbroi Cię w potężne środki do realizacji Twoich pragnień i rozpoczęcia życia o jakim zawsze marzyłeś.

266.86 RUR

похожие

Подробнее

Морган Райс Premenená


V knihe Premenená (Prvá kniha zo série Upírie žurnály), je osemnásťročná Caitlin Paineová nútená opustiť pokojné prostredie malého mesta a začať chodiť na nie príliš bezpečnú strednú školu v New Yorku, pretože sa jej matka opäť musela presťahovať za prácou. Jedinou svetlou stránkou celej situácie je Jonah, Caitlinin nový spolužiak, s ktorým okamžite nájdu spoločné zaľúbenie. Než sa ale ich vzájomné sympatie stačia rozvinúť v niečo väčšieho, Caitlin zisťuje, že sa začína meniť. Zrazu sa cíti neľudsky silná, citlivá na denné svetlo a má čudný hlad, ktorému vôbec nerozumie. Snaží sa pochopiť, čo sa to s ňou deje, ale jej nutkanie ju nakoniec privedie na zlé miesto vo veľmi nevhodnom čase. Rovno pred očami sa jej tak otvorí pohľad na doposiaľ skrytý svet, ktorý existuje priamo pod ulicami New Yorku. Proti svojej vôli je vtiahnutá doprostred mocenských sporov medzi dvoma mocnými klanmi a začínajúcej vojny upírov. V tom okamihu Caitlin stretne Caleba, záhadného a mocného upíra, ktorý jej zachráni život. Potrebuje ju, aby ho priviedla na stopu legendárneho, teraz však strateného, artefaktu. Ona zasa potrebuje jeho kvôli ochrane, ktorú jej poskytuje, a odpovediam, ktoré ona nutne potrebuje poznať. Spoločne budú musieť nájsť odpoveď na jednu zásadnú otázku: Kto vlastne bol Caitlinin skutočný otec? Caitlin sa tým zároveň ocitá medzi dvoma mužmi a navyše je v hre aj niečo ďalšie: zakázaná láska. Láska medzi dvoma odlišnými rasami, kvôli ktorej obaja budú musieť riskovať. Budú však ochotní riskovať jeden pre druhého úplne všetko?

0 RUR

похожие

Подробнее

M.L. Bernhard Olimpia


Malownicza żyzna dolina, орошаемая dwoma rzekami Алфеем i Кладеем, otacza Olimpii - sanktuarium ojca bogów, Zeusa. W starożytności z najbardziej odległych zakątków ówczesnego świata śródziemnomorskiego tu przybywali grecy, które brały udział w konkursach, устраивавшихся co cztery lata na cześć Zeusa. W ciągu wielu wieków istnienia sanktuarium wszystkie эллинские państwa, które znajdowały się na terenie właściwie Grecji, na wyspach, na wschodnim wybrzeżu morza Egejskiego i w Wielkiej Grecji, wznosili tu pomniki chwały bogów i ich miast, godnymi przedstawicielami których byli zwycięzcy gier, уносившие ze sobą stąd, oprócz laurów, nieśmiertelną sławę олимпиоников. Sanktuarium, zwane również Альтисом, stało się prawdziwą skarbnicą zabytków sztuki, swego rodzaju muzeum. Greckie pielgrzymów, przybyłych do Olimpii, mogli podziwiać wspaniałą architekturą świątyń, bogato zdobionych rzeźbą i malarstwem. Las portretowych posągów zwycięzców, wykonanych najwybitniejszych greckich rzeźbiarzy, wypełniał każdą wolną piędź sanktuarium. Od tych posągów, z wyjątkiem baz z napisami, pozostały wspomnienia i opisy w źródłach literackich i kopie wykonane w okresie rzymskim. Ruiny, wykopywane w XIX wieku, zachowały swoją wielkość, dzięki monumentalnym bloków, нагроможденным tam, gdzie znajdowała się świątynia Zeusa, i царяще...

120 RUR

похожие

Подробнее

Frantisek Dvorak Henri Matisse: Kresby


Neni intimnim malirem, i kdyz se zabyva intimitou zivota a prirody, je hedonikem smyslovych pozitku a pritom se podrizuje zakonum a zakony sam urcuje. Je prave tak subjektivni, jako prirozene tvorivy. Zevseobecnuje malbu na pouhy princip, jenz ma vsak bohatou udernost plne pravdy. A prave zivot, ktery postihuje, omlouva svobodu jeho dila. Je umelcem, ktery pomahal tvorit moderni podobu francouzskeho malirstvi, sam skromny a naplneny stestim z pouheho pohledu na modre nebe a rudy kvet v dlani.

200 RUR

похожие

Подробнее

NA-KD Толстовка


Без аппликаций<br>Одноцветное изделие<br>V-образный вырез<br>Длинные рукава<br>Без карманов<br>

3800 RUR

NA-KD Толстовка похожие

Подробнее

V. I. Lenin Lenin. Breve saggio biografico


V. I. Lenin. Breve saggio biografico. На итальянском языке

100 RUR

похожие

Подробнее

Морган Райс Przeznaczona


W PRZEZNACZONA (część 4 Wampirzych Dzienników) Caitlin Paine budzi się ze snu i odkrywa, że przeniosła się w przeszłość. Musi uciekać z cmentarza przed zgrają wieśniaków. Schronienie znajduje w wiekowym klasztorze w Asyżu, położonym w okolicy Umbrii, we Włoszech. Tam dowiaduje się o swoim przeznaczeniu i swojej misji: ma odnaleźć ojca i starożytną tarczę, dzięki której ocaleje ludzka rasa. Jej serce wciąż usycha z tęsknoty za utraconą miłością życia: Calebem. Rozpaczliwie pragnie dowiedzieć się, czy przeżył podróż w przeszłość. Dowiaduje się również, że jej misja wymaga, by udała się do Florencji. Sercowe sprawy każą jej natomiast spojrzeć w stronę Wenecji. I wybiera Wenecję. Caitlin jest poruszona tym, co tam zastaje. Osiemnastowieczna Wenecja jest osobliwym miejscem, w którym mężczyźni i kobiety noszą wyszukane kostiumy i maski, i bawią się wystawnie. Ku swej wielkiej radości rozpoznaje kilkoro najbliższych przyjaciół i spotyka się z ciepłym przyjęciem w ich klanie. Z przejęciem uczestniczy w Weneckim Balu Maskowym, najważniejszym, dorocznym tańcu kostiumowym, gdzie jej nadzieja na odnalezienie Caleba odżywa na nowo. Jednak nie tylko Caitlin potrafi podróżować w czasie. Wkrótce zjawia się Kyle, zdecydowany wytropić ją i definitywnie pozbawić życia. Sam również cofa się w czasie. Zamierza uratować siostrę zanim będzie za późno. Kiedy nadchodzi Bal, Caitlin rozpoczyna poszukiwania, jednak nie natrafia na żadne oznaki obecności Caleba. Aż do ostatniego tańca. Tańczy z zamaskowanym mężczyzną, który kradnie jej serce. Jest przekonana, że to Caleb. Kiedy jednak następuje zmiana partnerów w tańcu, znów go traci. Ale czy na pewno? Wkrótce staje przed wyborem między dwiema miłościami swego życia i odkrywa, że należy uważać, czego się pragnie. Radość z odzyskania ukochanego może wiązać się również z tragedią i złamanym sercem. W kulminacyjnym, tętniącym wartką akcją momencie, Caitlin jest zmuszona zmierzyć się z prawdziwym złem, starożytnym klanem z Rzymu, najpotężniejszym, jaki kiedykolwiek istniał. Warunkiem przeżycia będzie użycie wszelkich środków będących do jej dyspozycji. Będzie musiała poświęcić o wiele więcej, niż kiedykolwiek, aby ocalić tych, których kocha…

399 RUR

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

270 RUR

похожие

Подробнее

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

60 RUR

похожие

Подробнее

Janusz Korczak Pisma Wybrane


Janusz Korczak - polski pedagog, publicysta, pisarz i lekarz. Autor wielu powieści, publikacji i wypowiedzi radiowych. Publikował w rożnych czasopismach humoreski i artykuły na tematy społeczne, obyczajowe i wychowawcze. Dorobek pisarski Korczaka to ponad 20 książek, około 1400 tekstow drukowanych w około 100 pismach, oraz około 200 materiałow nie publikowanych.

200 RUR

похожие

Подробнее

Aleksander Karniszyn Dziadek Mróz nie istnieje


Tłumaczenie na język polski wspaniałej powieści «Dziadek Mróz nie istnieje». I bajek nie ma. Ale czasami cuda się zdarzają, i wtedy może zdarzyć się wszystko.

40 RUR

похожие

Подробнее

Vadim Fedorov Koks


Ovšem hlavním stavebním kamenem české prvotiny Vadima Fedorova je novela Koks, která propůjčila název celé knize. Obsahově jde o napůl kriminální a napůl romantický příběh tragické zamilovanosti do dívky s pochybnou minulostí. Spolu s 7 dalšími povídkami, které určitě vyvolají úsměv na rtech čtenářů, vyšlo i zmíněné dílko nyní v knižní české premiéře.

160 RUR

похожие

Подробнее

Регулятор скорости Noctua NA-FC1

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciph'na. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast' kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala mal'bu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovat'vytvarno-historicke premeny a sucasne vzbudit'zaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannost'ou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovat'jednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

80 RUR

похожие

Подробнее

Kata Biathova, Viera Luxova Mal'ba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

180 RUR

похожие

Подробнее

Irina Antonova Puskinovo muzeum


Obrazova galeria Statneho muzea vytvarnych umeni A.S.Puskina je najcennejsou castou jeho zbierok, nie vsak jedinou. Zbierky Puskinovho muzea su rozmanite a rozsiahle: obsahuju diela zahranicneho umenia od najstarsich cias az podnes, z obdobia vyse pat'tisic rokov. Okrem malieb uchovava muzeum okolo tristotisic kresieb a rytin, medziinym najv?csiu kolekciu starej ruskej a sovietskej grafiky na svete, vynikajucu zbierku egyptskych historickych pamiatok, ku ktorym patria aj unikatne fajjumske portrety a koptske tkaniny. Nechybaju tu ani ukazky antickeho socharstva a grecke vazy, mnozstvo predmetov uzitkoveho umenia, medaily a mince. Muzeum ma i zbierku odliatkov svetoznamych stredovekych a renesanenyeh socharskych diel, jednu z najbohatsich na svete, pokiai ide o mnozstvo exponatov a kompletnost ich vyberu. Budovanie a vyvoj Statneho musea vytvarnych umeni A.S.Puskina sa odlisuju od zvycajneho sposobu formovania muzei v 19. a na zaciatku 20. storocia, ktore vznikali spravidla uz zo zhromazdenych celistvych zbierok.

160 RUR

похожие

Подробнее

Комментарии
Подпишитесь на новые товары в ritualpamyt.ru